• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Her finder du først en grafisk oversigt over aktindsigtssagens forløb og dernæst en såkaldt quick guide til sagsbehandlingen i aktindsigtssager, som i kort form gennemgår de enkelte sagsskridt med udgangspunkt i den praktiske virkelighed for sagsbehandleren. I tilknytning hertil finder du en række kommentarer til de fleste bestemmelser i den nye lov, som uddyber quick guidens enkelte afsnit (sagsskridt). Du skal være opmærksom på, at der under dette menupunkt alene findes korte eksempler på begrundelsestekst til brug for afgørelsen af en aktindsigtssag mv., mens eksempler på afgørelser i fuld færdig form, der også indeholder afsnit om meroffentlighed og klagevejledning mv., kan findes under menupunktet "Skabeloner".

Sidst opdateret: 20. august 2014