• Hurtigindgange
 • Sagsdisciplin
 • §-nøgle § 1 - § 44
 • Q&A Om aktindsigtssagen

1. MODTAGELSEN AF AKTINDSIGTSANMODNINGEN

 • Journalisering
 • Rette myndighed?
 • Lovvalg

2. DEN INDLEDENDE SAGSBEHANDLING

 • Identifikationskravet
 • Afgrænsning af aktindsigtsanmodningen
 • Høring?

3. UNDTAGELSER FRA AKTINDSIGT

 • Sager undtaget fra aktindsigt
 • Dokumenter undtaget fra aktindsig
  • Udlevering af faktiske oplysninger
  • Udlevering af interne og eksterne faglige vurderinger
 • Oplysninger undtaget fra aktindsigt
 • Meroffentlighed

4. SAGENS AFGØRELSE

 • Partshøring, begrundelse og klagevejledning
 • Frister for sagsbehandlingen
 • Delafgørelse?
Sidst opdateret: 6. november 2013