• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

 Kalendersager

§ 22. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om førelse af en kalender.

Du kan meddele afslag på aktindsigt i henhold til OFL § 22, hvis du kan svare JA til, at følgende to betingelser er opfyldt:

1) Der er tale om en kalender i bestemmelsens forstand.
2) Kalenderen føres af en person, der er ansat ved en enhed omfattet af loven.

1. HVAD ER EN KALENDER?

Ved en kalender forstås en oversigt over en persons aktiviteter (møder, rejser og andre arrangementer). Det er uden betydning, om kalenderen føres elektronisk eller manuelt (papirbaseret). Det er også uden betydning, hvorvidt der er tale om et samlet dokument, der indeholder oplysninger om personens aktiviteter, eller om der er tale om flere dokumenter, der samlet udgør kalenderen.

2. HVILKE PERSONGRUPPERS KALENDERE ER UNDTAGET FRA AKTINDSIGT?

Alle kalendere, der føres ved de enheder, som er omfattet af loven, er undtaget fra aktindsigt. Det vil eksempelvis sige, at både ministres og borgmestres kalendere er omfattet af undtagelsesbestemmelsen, men også kalendere, som føres af eksempelvis en formand for et udvalg med delt administrativ ledelse, er omfattet. Desuden er alle ansattes kalendere omfattet af undtagelsesbestemmelsen.

3. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Du skal være opmærksom på, at reglen om meroffentlighed ikke gælder for kalendersager, jf. OFL § 14, stk. 2. Det skyldes, at formålet med bestemmelsen i OFL § 22 er at sikre, at de af bestemmelsen omfattede kalendere i det hele undtages fra retten til aktindsigt efter offentlighedsloven.

Kommuner og regioner skal af egen drift på deres respektive hjemmesider på internettet offentliggøre visse oplysninger om borgmestres og regionsformænds udgifter og aktiviteter. For så vidt angår det statslige område findes der allerede en åbenhedsordning vedrørende ministrenes udgifter og aktiviteter, som forudsættes videreført.

4. EKSEMPEL PÅ BEGRUNDELSE

[eksempel]

De har søgt om aktindsigt i [x-persons] kalender.

[X-myndighed] kan i den anledning oplyse, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om førelse af en kalender, jf. offentlighedslovens § 22. Dette gælder også en offentlig ansats kalender.

På den baggrund meddeles De afslag på aktindsigt.

[/eksempel]

Sidst opdateret: 25. november 2013