• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

 Undtagelser fra retten til aktindsigt - et overblik

Når du har fastslået, at der er ret til aktindsigt, skal du vurdere, om nogen af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser finder anvendelse.

1. TYPER AF UNDTAGELSER

Ved undtagelser fra retten til aktindsigt sondrer man mellem undtagelse af

  • visse sagstyper,
  • visse dokumenttyper og
  • visse oplysningstyper.

Retten til aktindsigt er også begrænset af

  • særlige bestemmelser om tavshedspligt.

Figuren nedenfor viser undtagelserne fordelt på de forskellige bestemmelser i offentlighedsloven. Figuren illustrerer også, at hvis en sag er undtaget fra aktindsigt, så er dokumenterne og oplysningerne indeholdt i sagen (med få undtagelser) også undtaget fra aktindsigt. På samme måde viser figuren, at hvis dokumenter er undtaget fra aktindsigt, så er dokumenternes oplysninger (igen med få undtagelser) det også.

2. ARBEJDSGANG VED VURDERING AF UNDTAGELSER FRA RETTEN TIL AKTINDSIGT

Figuren anviser en naturlig arbejdsgang, som du kan bruge ved vurderingen af, om der skal ske undtagelse fra retten til aktindsigt.

Først skal du vurdere, om sagen kan undtages fra aktindsigt. Hvis det er tilfældet, behøver du normalt ikke at gå videre i din vurdering. Hvis sagen ikke er undtaget fra aktindsigt, skal du herefter vurdere, om sagens dokumenter er undtaget. Hvis det er tilfældet, behøver du normalt ikke gå videre. Hvis dokumenterne ikke er undtaget fra aktindsigt, skal du vurdere, om dokumenternes oplysninger kan undtages. I alle tilfælde skal du huske at overveje meroffentlighed efter OFL § 14.

Du kan læse mere detaljeret om reglerne om undtagelser fra retten til aktindsigt i de følgende kapitler, der følger systematikken i figuren.

3. EKSTRAHERINGSPLIGT

Undtagelserne fra retten til aktindsigt i dokumenter er modificeret af den såkaldte ekstraheringspligt. Ekstrahering betyder, at man trækker visse oplysninger ud af et dokument og giver aktindsigt i disse oplysninger, selvom dokumentet er undtaget fra aktindsigt. Ekstraheringspligten gælder for visse typer af dokumenter og oplysninger, hvilket er illustreret ved figurens grønne kasse.

Hvis du vurderer, at et dokument skal undtages fra aktindsigt, skal du derfor overveje, om der skal ske ekstrahering.

Du kan læse nærmere om ekstraheringspligt her.

4. TAVSHEDSPLIGT

Retten til aktindsigt er begrænset af særlige bestemmelser om tavshedspligt, jf. OFL § 35. Hvis en oplysning er omfattet af en særlig bestemmelse om tavshedspligt, må der ikke gives aktindsigt i oplysningen. Det gælder også, selvom oplysningen er omfattet af ekstraheringspligten. Hvis kun en del af et dokument er omfattet af en særlig bestemmelse om tavshedspligt, skal du dog give aktindsigt i dokumentets øvrige del, hvis der er ret til aktindsigt heri.

 

 

Sidst opdateret: 18. november 2013