• Hurtigindgange
 • Sagsdisciplin
 • §-nøgle § 1 - § 44
 • Q&A Om aktindsigtssagen
 • Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument
  09/27/16

  » Læs mere

 • Ombudsmanden udtalte, at Justitsministeriet kunne ”ressource-afvise” en anmodning om aktindsigt fra en journalist
  09/21/16

  Ombudsmanden udtalte, at Justitsministeriet kunne ”ressource-afvise” en anmodning om aktindsigt fra en journalist » Læs mere

 • Ombudsmanden godkender kommunes afslag på aktindsigt i borgmesters telefonregning
  09/21/16

  Folketingets Ombudsmand blåstempler i en udtalelse af 5. februar 2016 Odense Kommunes afslag på aktindsigt i en telefonregning for kommunens borgmester. » Læs mere

 • Højesteret afviser opsættende virkning i sag om aktindsigt i oplysninger om MRSA
  01/26/16

  Højesteret har den 22. januar 2016 afsagt kendelse i en principiel sag om aktindsigt i oplysninger om MRSA i svinebesætninger. » Læs mere

 • Ekstraheringspligten: Offentligt tilgængelige oplysninger
  12/18/15

  Folketingets Ombudsmand har i en udtalelse af 16. december 2015 fastslået, at hvor en myndighed ikke har pligt til at udlevere ellers ekstraheringspligtige oplysninger, fordi oplysningerne er offentligt tilgængelige,... » Læs mere

 • Dokumenter udvekslet som led i lovforberedende arbejde kunne undtages fra aktindsigt
  12/04/15

  Det følger af offentlighedslovens § 24, stk. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har... » Læs mere

 • Ny ombudsmandsudtalelse om meroffentlighed i høringssvar til et lovforslag
  05/13/15

  Ombudsmanden har i en ny udtalelse (FOB 2015-18) forholdt sig til princippet om meroffentlighed i dokumenter, som er omfattet af offentlighedslovens § 24, stk. 1, nr. 2, om dokumenter udvekslet mellem forskellige... » Læs mere

 • Afslag på aktindsigt i et internt dokument
  03/13/15

  Ombudsmanden har i en ny udtalelse (FOB 2014-40) forholdt sig nærmere til offentlighedslovens § 28 om meddelelse af faktiske oplysninger og § 29 om meddelelse af interne faglige vurderinger, samt til et konkret... » Læs mere

 • Offentlighedslovens organisatoriske anvendelsesområde
  09/17/14

  I en udtalelse af 12. september 2014 har Ombudsmanden slået fast, at foreningen SBSYS, som er oprettet af en række kommuner og andre offentlige myndigheder, er omfattet af offentlighedsloven og dermed reglerne om... » Læs mere

 • Afslag på aktindsigtsanmodning på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug
  09/16/14

  I en ny udtalelse af 14. august 2014 har Ombudsmanden taget stilling til den nye regel i offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, om offentlige myndigheders mulighed for at afslå behandlingen af en... » Læs mere

 • Boganmeldelse: Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan
  08/29/14

  Den 1. januar 2014 trådte den nye offentlighedslov i kraft og erstattede dermed den tidligere offentlighedslov fra 1985. Mohammad Ahsan har udarbejdet en lovkommentar til den nye offentlighedslov. » Læs mere

 • Ombudsmanden fastslår udgangspunktet om aktindsigt i offentligt ansattes navne
  07/04/14

  Folketingets Ombudsmand fastslår i en udtalelse af 3. juli 2014, at navne på offentligt ansatte som udgangspunkt ikke kan undtages fra aktindsigt. Dette gælder også, selvom der ikke er tale om ansatte i chefstillinger. » Læs mere

 • Aktindsigt - Ministerbetjeningsreglen - offentlighedslovens § 24
  05/21/14

  Ombudsmanden har i en udtalelse af 15. maj 2014 for første gang forholdt sig til den såkaldte ministerbetjeningsregel i den nye offentlighedslovs § 24. » Læs mere

 • Ombudsmanden kan fremover behandle aktindsigtsklager over KL og Danske Regioner
  04/30/14

  Folketingets Ombudsmand har besluttet at inddrage KL og Danske Regioner under sin virksomhed på de områder, hvor den nye offentlighedslov også dækker de to foreninger. » Læs mere

 • Hvornår er der aktindsigt i særlige rådgiveres bistand til ministres partipolitiske arbejde?
  03/19/14

  Ombudsmanden har i en ny udtalelse af 12. marts 2014 forholdt sig til spørgsmålet om aktindsigt i særlige rådgiveres bistand til ministres partipolitiske arbejde. » Læs mere

 • Moderniseringsstyrelsen skulle ikke fremlægge responsa, som var afgivet af Kammeradvokaten forud for en retssag
  03/06/14

  Under en verserende ankesag for Højesteret anmodede virksomheden Hans Damm Research A/S om, at det i medfør af retsplejelovens § 298 blev pålagt Moderniseringsstyrelsen at fremlægge tre responsa, som Kammeradvokaten... » Læs mere

 • Kammeradvokaten afholder kurser om den nye offentlighedslov
  02/06/14

  Kammeradvokaten har afholdt og tilbyder fortsat kurser til vores offentlige klienter om de nye ting i loven set fra et praktisk perspektiv. » Læs mere

 • Justitsministeriets vejledning om offentlighedsloven og Offentlighedsportalen.dk
  01/31/14

  Justitsministeriet har udarbejdet en ny vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen (vejledning nr. 9847 af 19. december 2013). » Læs mere

 • Folketingets Ombudsmands behandling af klager over myndighederne i aktindsigtssager
  01/21/14

  Folketingets Ombudsmand varsler nu, at der også ved ombudsmandsinstitutionen vil være fokus på at behandle sager om aktindsigt så hurtigt som muligt. » Læs mere

 • Konsekvensændringer i miljøoplysningsloven og øvrige følgelove
  01/21/14

  I forbindelse med offentlighedslovens ikrafttræden den 1. januar 2014 er der gennemført en række konsekvensændringer i en lang række love. » Læs mere

 • Den nye offentlighedslov med bekendtgørelser er trådt i kraft
  01/07/14

  Den nye offentlighedslov er pr. 1. januar 2014 trådt i kraft. Det samme gælder en række bekendtgørelser udstedt i medfør af loven. » Læs mere

 • Vellykket konference om den nye offentlighedslov
  12/05/13

  Den 20. november 2013 blev der afholdt konference på Tivoli Hotel & Congress Center om den nye offentlighedslov. » Læs mere

 • Udkast til bekendtgørelser om undtagelse af visse selskaber fra offentlighedsloven sendt i høring
  12/04/13

  En række ministerier har i november 2013 sendt udkast til bekendtgørelser om undtagelse af visse offentlige selskaber fra offentlighedsloven i høring. » Læs mere

 • Udkast til bekendtgørelse om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter den nye offentlighedslov sendt i høring.
  11/27/13

  Justitsministeriet har den 15. november 2013 sendt udkast til bekendtgørelse om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter den nye offentlighedslov i høring med høringsfrist den 13. december 2013. » Læs mere

 • Boganmeldelse. Jon Andersen: Offentlighed i forvaltningen
  11/19/13

  Offentlighed i forvaltningen er den første samlede fremstilling af den nye offentlighedslov (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen). Bogen indeholder en detaljeret gennemgang af bestemmelserne i... » Læs mere

 • Vejledning til den nye offentlighedslov sendt i høring
  11/19/13

  Justitsministeriet har den 11. november 2013 sendt udkast til vejledning til den nye offentlighedslov i høring. Vejledningen skal erstatte vejledning nr. 11687 af 3. november 1986 til den hidtidige offentlighedslov » Læs mere

Sidst opdateret: 31. januar 2014