• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument

27. sep 2016

Folketingets Ombudsmand har i en udtalelse af 26. januar 2016 taget stilling til, om Natur- og Miljøklagenævnet kunne afslå aktindsigt i miljøoplysninger i et internt arbejdsdokument.  

I sagen havde Natur- og Miljøklagenævnet undtaget et internt arbejdsdokument (et screeningark) fra aktindsigt efter miljøoplysningslovens § 2, stk. 3.            

Ombudsmanden udtalte, at miljøoplysningslovens § 2, stk. 3, dels indeholder en generel afvejningsregel, hvorefter adgangen til at begrænse aktindsigt (bl.a. i interne arbejdsdokumenter efter forvaltningsloven) skal fortolkes restriktivt under hensyn til offentlighedens interesse i, at oplysningerne offentliggøres, dels en konkret afvejningsregel, hvorefter de offentlige interesser, der varetages ved udlevering, i hver enkelt sag skal afvejes over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering.

På baggrund af en gennemgang af dokumentet, fandt Ombudsmanden det umiddelbart vanskeligt at forstå, at hensynene bag undtagelse af interne arbejdsdokumenter fra aktindsigt i den foreliggende sag havde en sådan styrke, at de oversteg de interesser, der varetoges ved en udlevering af dokumentet.

Natur- og Miljøklagenævnet genoptog herefter sagen og meddelte aktindsigt i det undtagne dokument.

 

Udtalelsen kan læses her:

http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2016-6/

 

Sidst opdateret: 17. oktober 2013