• Hurtigindgange
 • Sagsdisciplin
 • §-nøgle § 1 - § 44
 • Q&A Om aktindsigtssagen

2014

 • Offentlighedslovens organisatoriske anvendelsesområde
  09/17/14

  I en udtalelse af 12. september 2014 har Ombudsmanden slået fast, at foreningen SBSYS, som er oprettet af en række kommuner og andre offentlige myndigheder, er omfattet af offentlighedsloven og dermed reglerne om... » Læs mere

 • Afslag på aktindsigtsanmodning på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug
  09/16/14

  I en ny udtalelse af 14. august 2014 har Ombudsmanden taget stilling til den nye regel i offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, om offentlige myndigheders mulighed for at afslå behandlingen af en... » Læs mere

 • Boganmeldelse: Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan
  08/29/14

  Den 1. januar 2014 trådte den nye offentlighedslov i kraft og erstattede dermed den tidligere offentlighedslov fra 1985. Mohammad Ahsan har udarbejdet en lovkommentar til den nye offentlighedslov. » Læs mere

 • Ombudsmanden fastslår udgangspunktet om aktindsigt i offentligt ansattes navne
  07/04/14

  Folketingets Ombudsmand fastslår i en udtalelse af 3. juli 2014, at navne på offentligt ansatte som udgangspunkt ikke kan undtages fra aktindsigt. Dette gælder også, selvom der ikke er tale om ansatte i chefstillinger. » Læs mere

 • Aktindsigt - Ministerbetjeningsreglen - offentlighedslovens § 24
  05/21/14

  Ombudsmanden har i en udtalelse af 15. maj 2014 for første gang forholdt sig til den såkaldte ministerbetjeningsregel i den nye offentlighedslovs § 24. » Læs mere

 • Ombudsmanden kan fremover behandle aktindsigtsklager over KL og Danske Regioner
  04/30/14

  Folketingets Ombudsmand har besluttet at inddrage KL og Danske Regioner under sin virksomhed på de områder, hvor den nye offentlighedslov også dækker de to foreninger. » Læs mere

 • Hvornår er der aktindsigt i særlige rådgiveres bistand til ministres partipolitiske arbejde?
  03/19/14

  Ombudsmanden har i en ny udtalelse af 12. marts 2014 forholdt sig til spørgsmålet om aktindsigt i særlige rådgiveres bistand til ministres partipolitiske arbejde. » Læs mere

 • Moderniseringsstyrelsen skulle ikke fremlægge responsa, som var afgivet af Kammeradvokaten forud for en retssag
  03/06/14

  Under en verserende ankesag for Højesteret anmodede virksomheden Hans Damm Research A/S om, at det i medfør af retsplejelovens § 298 blev pålagt Moderniseringsstyrelsen at fremlægge tre responsa, som Kammeradvokaten... » Læs mere

 • Kammeradvokaten afholder kurser om den nye offentlighedslov
  02/06/14

  Kammeradvokaten har afholdt og tilbyder fortsat kurser til vores offentlige klienter om de nye ting i loven set fra et praktisk perspektiv. » Læs mere

 • Justitsministeriets vejledning om offentlighedsloven og Offentlighedsportalen.dk
  01/31/14

  Justitsministeriet har udarbejdet en ny vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen (vejledning nr. 9847 af 19. december 2013). » Læs mere

Sidst opdateret: 17. oktober 2013