• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Ombudsmanden godkender kommunes afslag på aktindsigt i borgmesters telefonregning

21. sep 2016

Folketingets Ombudsmand blåstempler i en udtalelse af 5. februar 2016 Odense Kommunes afslag på aktindsigt i en telefonregning for kommunens borgmester.

Sagen angik kommunens afslag på en journalists anmodning om aktindsigt i borgmesterens specificerede telefonregning for perioden 1. august 2011 til 31. oktober 2011. Telefonregningen indeholdt oplysninger om, hvilke numre borgmesteren havde ringet og sendt sms-beskeder til (dog således, at de to sidste cifre i det pågældende nummer var udeladt), hvor lang tid opkaldene havde varet, og i hvilket omfang der var gjort brug af internettet. Opkaldene mv. var foretaget fra borgmesterens telefon, som kommunen stillede til rådighed for ham, og som kunne anvendes både arbejdsmæssigt og privat.

Kommunen meddelte afslag under henvisning til bl.a. offentlighedslovens § 30, nr. 1 (om undtagelse af oplysninger om private forhold), og § 33, nr. 5 (om undtagelse til beskyttelse af bl.a. private interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet).

Ombudsmanden anfører i udtalelsen bl.a., at oplysninger om borgmesterens private brug af telefonen kan undtages fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 30, nr. 1, mens oplysninger om borgmesterens tjenstlige brug af en arbejdstelefon som udgangspunkt er undergivet aktindsigt.

Ombudsmanden tilslutter sig imidlertid kommunens vurdering af, at det formentlig ikke ville være muligt for borgmesteren at foretage en fuldstændig adskillelse af privat og arbejdsrelateret brug, fordi det på grund af en borgmesters særlige funktion vanskeligt ville kunne afgøres om en disposition blev foretaget i vedkommendes egenskab af borgmester eller i egenskab af partipolitikker og dermed privatperson.

Ombudsmanden finder på den baggrund ikke grundlag for at kritisere kommunens afslag.

Ombudsmandens udtalelse i sagen kan findes her: http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/borgmesters_telefonregning/

Sidst opdateret: 17. oktober 2013