• Hurtigindgange
  • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

Ombudsmanden udtalte, at Justitsministeriet kunne ”ressource-afvise” en anmodning om aktindsigt fra en journalist

21. sep 2016

Folketingets Ombudsmand har i en ny udtalelse af 27. maj 2016 for første gang taget stilling til brugen af den såkaldte ressourcebestemmelse i offentlighedsloven over for et massemedie.

Offentlige myndigheder kan efter offentlighedslovens § 9, stk. 1, afslå at behandle en anmodning om aktindsigt, hvis anmodningen vil kræve et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Ifølge forarbejderne til offentlighedsloven forudsætter et afslag, at det samlede tidsforbrug for myndigheden må forventes at overstige ca. 25 timer. Det følger dog af forarbejderne, at når anmodningen er fremsat af f.eks. et massemedie, kan en myndighed kun sjældent undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, fordi sådanne medier i almindelighed må antages at have en særlig interesse i aktindsigten.

I sagen blev anmodningen om aktindsigt fremsat af en journalist fra Radio 24syv og vedrørte alle PET/Center for Terroranalyse-vurderinger, der omfattede terrortruslen mod Danmark, for en periode på ca. 3 år. Justitsministeriet oplyste, at ministeriet for at behandle anmodningen skulle identificere samlet set 45 sager, der indeholdt dokumenter omfattet af journalistens aktindsigtsanmodning. Det skønnede tidsforbrug forventedes derfor at overstige 60 timer (svarende til mere end 8 fulde arbejdsdage).

Bl.a. med henvisning til det skønnede tidsforbrug fandt Ombudsmanden det berettiget, at Justitsministeriet havde afslået at behandle anmodningen. I den forbindelse udtalte ombudsmanden, at der skal meget til, hvis en myndighed skal kunne bruge ressourcebestemmelsen over for et massemedie, og tidsforbruget skal være væsentligt større end de ca. 25 timer, som er den normale grænse.

Ombudsmanden understreger i forbindelse med sagen, at myndigheder ikke fremover alene kan bruge grænsen på 60 timer over for massemedier. Der skal altid foretages en samlet vurdering i sagen.

Udtalelsen kan læses her: http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/ustitsministeriet_lov_til_at_ressource-afvise_journalist/

Sidst opdateret: 17. oktober 2013