Q: Kan man som offentlig myndighed give et såkaldt diskretionstilsagn, når man modtager oplysninger fra en virksomhed eller en privatperson?

Nej. Vedkommende myndighed kan ikke ved at give tilsagn om diskretion udvide adgangen til at gøre undtagelse fra offentlighedsloven. Dette betyder bl.a., at offentlige myndigheder ikke kan underskrive en såkaldt fortrolighedserklæring, når de indgår aftale med en virksomhed om udførelse af indtægtsdækket virksomhed.

Sidst opdateret: 20. august 2014