Q: Gælder der særlige regler om aktindsigt i sms-beskeder og e-mails?

Nej. Sms-beskeder og e-mails, som vedrører en sag i den pågældende forvaltningsmyndighed, vil som udgangspunkt være omfattet af loven. Navnlig for så vidt angår sms-beskeder skal du være opmærksom på, at sms-beskeder i praksis efter deres karakter som oftest vil være så formløse, at de i almindelighed ikke vil være at anse som dokumenter omfattet af loven.
 

Sidst opdateret: 6. november 2013