Q: Hvad betyder den nye temaaktindsigt?

En anmodning om aktindsigt skal for at opfylde identifikationskravet angive det tema, som sagen eller dokumentet vedrører, jf. OFL § 9, stk. 1, nr. 2. Dette krav vil være opfyldt, hvis det f.eks. anføres, at der ønskes aktindsigt i den pågældende myndigheds "sager om afslag på SU til udenlandske studerende" eller "brevveksling, der vedrører smiley-ordningen". Den aktindsigtssøgende kan således som noget nyt få aktindsigt i sager af en bestemt art eller sager journaliseret i en bestemt periode, hvis betingelsen om angivelse af tema er opfyldt.

Sidst opdateret: 6. november 2013