Delafgørelse om aktindsigt i visse oplysninger

Ved e-mail af [dato] har De anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd].

[X-myndigheden] har nu gennemgået dele af sagen og vurderet, at vi kan udlevere følgende dokumenter i deres helhed (vedlagt):

[Opremsning af aktnumre]

[X-myndigheden] skal bruge mere tid på at vurdere, hvorvidt der kan gives aktindsigt i de øvrige dokumenter, der er omfattet af Deres aktindsigtsanmodning.

[Indsæt her begrundelse fra et af fristbrevene ovenfor som forklaring på, hvorfor sagen trækker ud, f.eks. sagens komplekse karakter, nødvendigheden af høring mv.].

Med venlig hilsen 

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013