Fuld imødekommelse af anmodning om aktindsigt

 Ved e-mail af [dato] har De anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd].

[X-myndigheden] imødekommer hermed Deres anmodning om aktindsigt fuldt ud og vedlægger det materiale, der er omfattet af Deres aktindsigtsanmodning.

Med venlig hilsen

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013