Aktliste fremsendes - afgrænsning af aktindsigtsanmodningen

 Ved e-mail af [dato] har De anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd, f.eks. "samtlige dokumenter i sager, hvori der i 2012 er truffet afgørelse om dispensation til bebyggelse af bygninger i strandbeskyttelseszonen på Læsø"].

[X-myndigheden] har på denne baggrund foretaget en søgning i [x-myndighedens] journalsystem og har fundet fem sager, der er omfattet af Deres aktindsigtsanmodning.

Da der er tale om en række meget omfattende sager, hvori der samlet indgår mere end 500 dokumenter, fremsender [x-myndigheden] hermed aktlister for de pågældende sager. [X-myndigheden] anmoder om, at De ved afkrydsning på listerne angiver, hvilke dokumenter De ønsker udleveret.

[X-myndigheden] vil herefter vurdere, hvorvidt de pågældende dokumenter kan udleveres.

De er i øvrigt velkommen til telefonisk at kontakte undertegnede med henblik på en drøftelse af, hvilke bestemte dokumenter de ønsker udleveret.

Med venlig hilsen

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013