Andre aktindsigtsanmodninger modtaget før ansøgerens anmodning

 Ved e-mail af [dato] har De anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd].

Deres anmodning behandles efter reglerne i offentlighedsloven. [X-myndigheden] kan i den anledning oplyse, at det ikke er muligt for [x-myndigheden] at besvare Deres anmodning inden for syv arbejdsdage efter modtagelsen, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2, 2. pkt. Det skyldes, at [x-myndigheden] er ved at behandle en række aktindsigtsanmodninger, som er modtaget før Deres anmodning af [anmodningens datering].

[X-myndigheden] forventer at kunne færdigbehandle Deres aktindsigtsanmodning inden for [antal] arbejdsdage fra i dag.

Med venlig hilsen

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013