Juridiske spørgsmål

Ved e-mail af [dato] har De anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd].

Deres anmodning behandles efter reglerne i offentlighedsloven. [X-myndigheden] kan i den anledning oplyse, at det ikke er muligt for [x-myndigheden] at besvare Deres anmodning inden for syv arbejdsdage efter modtagelsen, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2, 2. pkt. Det skyldes, at Deres anmodning rejser en række juridiske spørgsmål af [mere/ganske] kompliceret karakter vedrørende anvendelsen af offentlighedslovens § 31 om undtagelse af oplysninger af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar [eller angivelse af et overordnet tema], som kræver nærmere undersøgelse.

[X-myndigheden] forventer at kunne færdigbehandle Deres aktindsigtsanmodning inden for [antal] arbejdsdage fra i dag.

Med venlig hilsen
 

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013