Høring af offentlig myndighed mv.

 Ved e-mail af [dato] har [person/virksomhed] anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd].

Da aktindsigtsanmodningen [bl.a.] vedrører dokumenter, der stammer fra [den myndighed, der høres], skal [x-myndigheden] hermed anmode [den myndighed, der høres] om en udtalelse om, hvorvidt offentlige interesser er til hinder for meddelelse af hel eller delvis aktindsigt i de nævnte dokumenter.

Af hensyn til sagsbehandlingsfristen i offentlighedslovens § 36, stk. 2, 2. pkt., skal [x-myndigheden] anmode om at modtage [den myndighed, der høres] eventuelle bemærkninger senest 7 dage efter modtagelsen af denne e-mail.

Med venlig hilsen

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013