Klagens videresendelse til klageinstansen (sagsbehandlingstid)

De har ved e-mail af [dato] klaget over [den underordnede myndigheds] sagsbehandlingstid i forbindelse med, at De har søgt om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd].

[Den underordnede myndighed] skal hermed orientere Dem om, at [den underordnede myndighed] den [dato] har videresendt klagen til [den overordnede myndighed] med en begrundelse for sagsbehandlingstiden, jf. offentlighedslovens § 39, stk. 2.

De bedes herefter rette henvendelse til [den overordnede myndighed, navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger] vedrørende spørgsmål til Deres klage.

Med venlig hilsen

 

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013