Klagens videresendelse til klageinstansen

De har ved e-mail af [dato] klaget over [den underordnede myndigheds] afgørelse, hvori De meddeles afslag på aktindsigt i [beskriv, herunder om der er givet helt eller delvis afslag].

[Den underordnede myndighed] skal hermed orientere Dem om, at [den underordnede myndighed] fastholder afgørelsen om afslag på aktindsigt. [Den underordnede myndighed] har derfor den [dato] videresendt sagen og dens dokumenter til [den overordnede myndighed], jf. offentlighedslovens § 37, stk. 2.

De bedes herefter rette henvendelse til [den overordnede myndighed, navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger] vedrørende spørgsmål til Deres klage.

Med venlig hilsen 

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013