Klage over afgørelse om afslag på aktindsigt

De har ved e-mail af [dato] klaget over [den underordnede myndigheds] afgørelse, hvori De meddeles afslag på aktindsigt i [beskriv, herunder om der er givet helt eller delvis afslag].

[Den overordnede myndighed] modtog den [dato] [den underordnede myndigheds] afgørelse samt sagens akter.

[Den overordnede myndighed] kan i den anledning oplyse, at det ikke er muligt at færdigbehandle Deres klage inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, jf. offentlighedslovens § 37, stk. 3, 1. pkt. Dette skyldes [beskriv grunden til sagens udsættelse, f.eks. klagens omfang eller kompleksitet].

[Den overordnede myndighed] forventer at kunne færdigbehandle Deres klage inden for [antal] arbejdsdage.

Med venlig hilsen 

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013