Klage over sagsbehandlingstid

 De har ved e-mail af [dato] klaget over [den underordnede myndigheds] sagsbehandlingstid i forbindelse med, at De har søgt om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd].

[Den overordnede myndighed] modtog den [dato] Deres klage fra [den underordnede myndighed] sammen med en begrundelse for sagsbehandlingstiden.

[Den overordnede myndighed] kan i den anledning oplyse, at det ikke er muligt at færdigbehandle Deres klage inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, jf. offentlighedslovens § 39, stk. 3, 1. pkt. Dette skyldes [beskriv grunden til sagens udsættelse, f.eks. klagens omfang eller kompleksitet].

[Den overordnede myndighed] forventer at kunne færdigbehandle Deres klage inden for [antal] arbejdsdage.

Med venlig hilsen

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013