Partshøring

 I ovennævnte sag har [x-myndigheden] modtaget en udtalelse af [indsæt dato] fra [den, hvis oplysninger der er anmodet om aktindsigt i, typisk en erhvervsmæssig virksomhed] om Deres aktindsigtsanmodning (vedlagt).

[X-myndigheden] skal hermed anmode om Deres bemærkninger til udtalelsen fra [den, hvis oplysninger der er anmodet om aktindsigt i] om Deres aktindsigtsanmodning.

Af hensyn til sagsbehandlingsfristen i offentlighedslovens § 36, stk. 2, 2. pkt., skal [x-myndigheden] anmode om at modtage Deres eventuelle bemærkninger senest 7 dage efter modtagelsen af denne e-mail.

Vær opmærksom på, at [x-myndigheden] ikke er forpligtet til at afgøre aktindsigtssagen i overensstemmelse med virksomhedens udtalelse eller Deres bemærkninger.

Med venlig hilsen

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013