Henvisning af anmodning om aktindsigt

Ved e-mail af [dato] har De anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd].

Da der er tale om et dokument, der hidrører fra en EU-institution, skal [x-myndigheden] - efter aftale med Dem - og i overensstemmelse med artikel 5 i forordning nr. 1049/2001 (aktindsigtsforordningen) henvise Dem til at rette henvendelse direkte til Kommissionen med henblik på at ansøge om aktindsigt i dokumentet.

Med venlig hilsen 

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. november 2013