Videresendelse af aktindsigtsanmodning til rette myndighed

 Ved e-mail af [dato] har De anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd].

Det kan i den forbindelse oplyses, at De har anmodet om aktindsigt i dokumenter, der indgår i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af [den rette myndighed]. [X-myndighed] har [dato] derfor videresendt aktindsigtsanmodningen til [den rette myndighed], da det er denne myndighed, der har kompetence til at behandle aktindsigtsanmodningen, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 1, 1. pkt.

De bedes herefter rette henvendelse til [den rette myndighed, navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger] vedrørende spørgsmål til Deres aktindsigtsanmodning.

Med venlig hilsen

Kopiér paradigme

Ønsker du at anvende paradigmet i dit tekstbehandlingsprogram, klik da på knappen til venstre for at kopiere teksten.

Sidst opdateret: 5. oktober 2017